Ważny komunikat !

Informujemy, że ta przeglądarka nie obsługuje serwisu m.plusbank24.pl Aby uruchomić system plusbank24 w wersji lajt skorzystaj z innej przeglądarki mobilnej. Pełna lista przeglądarek dostępna jest na stronie plusbank.pl w zakładce bankowość elektroniczna.